TALOUSPOLITIIKKAA YHDENVERTAISUUDEN HINNALLA

Yhdenvertaisuuden hinta on liian kallis, ja Suomen perustuslain vastainen, maksettavaksi talouspolitiikasta, joka keskittyy vain ja ainoastaan rannattoman talouskasvun varmistamiseen. Väitän, että taloustieteessä tabun asemaan noussut sinikäyrä on talouspolitiikan todellinen johtohahmo ilman, että valtioneuvosto, eduskunta, tai edes taloustiede, tätä kysymystä yhtään selvemmin hahmottaa.

Poliittinen järjestelmä on ennenkin kaatunut omaan mahdottomuuteensa. Viittaan Suureen Lamaan 1930-luvulla ja kansallissosialismin nousuun Saksassa. Tällä kertaa uhkana on abstrakti, sinikäyrän ilmeikäs monistuminen talouden käsitemääritelmänä, jota taloustiede omin voimin sekä pitää ajatteluaan ohjaavana muotona että ei näytä pystyvän taltuttamaan. Keinot tämänkin kurimuksen avaamiseen on silti jo keksitty. Miten ne vietäisiin eduskuntaan, valtioneuvostoon tai taloustieteeseen? Talouspoliittisen ”viisauden” lähteille?

Selvittelen aihettani lyhyesti ja toivon, että asiastani kiinnostuneet vetäytyvät lähimpään kirjastoon lukemaan sekä Zombitalous- että Naisten talouskirjaa näin aluksi. Eläköön Vastapaino ja Gaudeamus, kaksi aikaisemman Suomen merkittävää kustannuslähdettä, mitä tulee taloustieteen umpimielisyyden purkamiseen.

Väitän, että taloustieteessä tabun asemaan noussut sinikäyrä johtaa talouspolitiikkaa ilman, että eduskunta kysymystä sen selvemmin hahmottaa. Pitäisikö kansalaisten eli nykyisten kuluttajien olla huolissaan? Pitäisi. Eikä pelkästään yhdenvertaisuuden hinnasta. Aihe on sitäkin järisyttävämpi salaisuus taloustieteessä! Sinikäyrä on tabu. Kysymys on länsimaisen ajattelun perinteen sokeista pisteistä, jotka talouden kysymyksen osalta ovat omaa tutkimusalaani.

Pääministeri kiittelee monikansallista yritystoimintaa – somessa leviävän hännän mukaan – hapeksi, jota hengitämme. Tuleva pääministeri ideoi Suomesta osakeyhtiötä, jonka tasetta voisi käyttää riskirahaston tapaan. Pitäisikö kuluttajan kaivaa koipussistaan kansalainen, vallankäyttäjä, päätöksentekijä -etuliitteet ja alkaa ajatella itse? Eikö tätä voisi opettaa jo koulussa? Että yhdenvertaisuus on perustuslakimme kulmakivi. Vaikka eduskunnassa sitä ei enää muisteta? Onko poliittisten järjestelmien kaatuminen annettu asia semminkin, kun aiheesta on jo kokemusta? Poliittisen järjestelmän on kaaduttava, koska sinikäyrä sanoo niin? Talouden epävakaisuus, suuri lama ja Saksan rimpuilu hyperinflaation kourissa olivat syitä, jotka yhdessä johtivat toiseen maailmansotaan.

Vuonna 2008 alkanut talouden alamäki jatkuu. Joidenkin taloustieteilijöiden mielestä nykyinen kurjuus Euroopassa on nimenomaan unionin harjoittaman talouskurinpidon syytä. Odotettu varallisuuden valumavaikutus on jäänyt toteutumatta muussa kuin kriisimaille osoitetun avun antamisen mielessä. Kansanomaisessa talousymmärryksessä talouden käsitemääritelmä on raha. Raha tulee rahan luo, joko markkinoiden tai poliittisen päätöksentekokoneen toiminnan tuloksena. Yhdenvertaisuuden hintaa ei tunneta rahaan keskittyvässä retoriikassa eikä taloustieteessä, jonka Helsingin yliopiston (kansan)taloustieteilijöiden mielestä kuuluukin pysyä omassa norsunluutornissaan: Irti maailmasta, irti miehestä, ja irti mielipiteistä. Vuonna 2014 Suomessa, maan ykkösyliopistossa.

Tämä hinta eduskunnassa, valtioneuvostossa ja taloustieteessä ollaan valmiita maksamaan, että tieteenhistoriaan kaivertunut ja (kansan)taloustieteen suojelema sinikäyrä voisi jatkaa avaruudellista mielivaltaansa länsimaisen kulutushysterian lietsomisessa. Kaksi askelta kasvun rajoille; ottaa järki käteen ja kysymysmerkki toiseen. Ja katso, taloustiede alkaa puhua jotain muuta kuin hintaa. Jota se ei ole koskaan osannut ennustaa oikein. Yhdenvertaisuuden hinnasta on pidettävä kiinni! Eduskunta voidaan vaihtaa. Poliittista järjestelmää voidaan tuulettaa. Mutta sen ei kannata antaa hajota omaan mahdottomuuteensa. Taloustiede on mahdottoman tutkimusta varten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s