ÄIMÄNKÄKENÄ: MITEN NIIN TALOUTTA TOISIN

Kurimukseni koskee sitä laajempaa faktaa, miten taloustiedettä Helsingissä opetetaan. Ja kuinka kaikki muu on kategorisesti kiellettyä, kuten esim. kyseenalaistaminen. Tai ihan vaan kysyminen. Kun ei opettaja osaa vastata. Ei tiedä oman oppinsa juurta tai määrää. Elitismiä koko tiede myös opettajalle. Ei ihme, että joukot ovat äimänkäkenä. Ollaan hiljaa ja yritetään työllistää kotiäidit. Tai muut näköpiiriin sattuvat joutilaat. Luit ehkä SK perjantain numeron ja kirjoittajan tyytyväisen sulkeutumisen “meihin, jotka uskovat markkinatalouteen” vs. rabulistit. Tai jako [oikeaan, puhtaaseen, moitteettomaan, matemaattisia abstraktioita pääsyvaatimuksenaan täysipäisten piiriin ylläpitävään] talouteen vs. poliittinen taloustiede. Näitä riittää. Mutta olen oppinut, että eduskunnassa on trendikästä olla konkretian linjoilla. Oliko se synonyymi realismille. Eli kielen sanoilla on aina ja kaikkialla tarkoitteensa tosimaailmassa.

Tällä yksinkertaisella siirrolla abstraktio jää oletusvoimassaan koskemattomaksi. Mutta edelleenkään ei kenelläkään eikä missään ole kiirettä kyseenalaistaa vaikkapa tuosta mainitusta SK Piketty-kirjan arvioartikkelista mitään, ei ketään, ei missään. Työn nimeen luterilaisen etiikan ja puhtauden vakuudeksi? {Onhan provokaationi ymmärretty provokaatioksi.} Ettei lyhytjännitteistä neljän vuoden “korkeimman lakia säätävän tahon ainoaa ja ulkopuoletonta” sykliä kyseenalaistettaisi. Tai toisenlaista yliopistoa perustettaisi. Kun tuo nykyinen ahkerasti syö sen leipää, jonka lauluja laulaa. Taisit saada vastauksen kysymykseen, jota et esittänyt. Mutta mikäli ymmärsin oikein kuuliaisuutesi modernille logiikalle, on paahteinen vastaukseni tarkoitettu myös sinun kommenttiasi kehystämään. Rauhaa ja lumihankien elämää valaisevaa voimaa Teillekin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s